woensdag 18 mei 2016

Bouw een machine


Machinebouw voor knuffelberen.

Wat is er gaande in de knuffelberenmachinefabriek? Hoe ziet een fabriek er van binnen uit en wat gebeurt daar eigenlijk allemaal voordat de beer klaar is? Wij hebben niet de antwoorden, maar aan het einde van deze workshop de kinderen wel.

Welke materialen heb je nodig, hoe werken de machines en wat moet er stap voor stap gebeuren? De kinderen gaan dit zelf bedenken, ze gaan zich een voorstelling maken hoe het proces zou kunnen verlopen. De leerlingen maken in groepjes een knuffelbeermachine. Aan de bovenkant van de plaat gaat er vacht en vulling in, aan de onderkant komt er een knuffel uit. De leerlingen verzinnen zelf de stappen en het proces dat zich afspeelt in deze machine. Het voorstellingsvermogen wordt geprikkeld, niet enkel door de vraagstelling maar ook door het grote aanbod van materiaal om mee te bouwen. In deze workshop worden kinderen uitgedaagd om plannen te maken, samen te werken en tot creatieve oplossingen te komen voor hun machine. De machines zijn een expositie in de school waard.

Deze beeldende les sluit goed aan bij de doelstellingen: innovatie en creatief denken van de 21st centuryskills.


Klik hier voor extra info en meer plaatjes.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten